×
wettelijke Info
Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van 'cookies '. Deze informatie, die over u, uw voorkeuren of uw internetapparaat (computer, tablet of mobiel) zou kunnen gaan, wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. U kunt meer informatie vinden over hoe wij cookies op deze site gebruiken en het instellen van niet-essentiële cookies voorkomen door op de verschillende categoriekoppen hieronder te klikken. Als u dit echter doet, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden

Privacyverklaring website OreikO.com

De onderneming OreikO hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot de privacy van bezoekers van haar website:

Op de webserver worden logbestanden bijgehouden. Op basis van deze logbestanden vindt regelmatig een analyse plaats van de aard en omvang van het bezoek aan de OreikO-site: hoeveel bezoekers heeft de site per maand, wanneer vindt het bezoek plaats, welke pagina's worden het meest bezocht, vanuit welke landen, en met welke browser.

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt om het surfgedrag van individuele bezoekers te analyseren.

De informatie in de logbestanden wordt niet gebruikt voor welk commercieel doel dan ook en wordt niet verstrekt aan derden.

Op de site staan verschillende formulieren waar bezoekers informatie moeten geven als naam, adres, e-mail en/of andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het verzoek van de bezoeker af te kunnen handelen en met deze in contact te komen. Deze informatie wordt alleen voor dit doel gebruikt, wordt niet permanent opgeslagen en niet verstrekt aan derden.

De gegevens zijn toegankelijk voor inzage, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24/10/1995. De gegevens kunnen worden ingekeken en verbeterd, hoewel ze slechts tijdelijk worden opgeslagen ter uitvoering van het verzoek van de bezoeker, door een simpel verzoek te richten per brief aan het OreikO. De brief dient vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart van de persoon die inzage in zijn/haar gegevens wenst te bekomen.

Op de delen van de OreikO site die alleen toegankelijk zijn voor leden wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en additionele functies beschikbaar te stellen voor de bezoeker. Er wordt geen informatie verzameld over de bezoeker.

Medewerkers van het OreikO die de site beheren of reageren op verzoeken die het OreikO via de site bereiken zijn op de hoogte van het bovenvermeld beveiligingsbeleid en zullen geen persoonlijke informatie over deze gegevens aan derden verstrekken.


Aanbiedingen

Nieuwe producten

Fabrikanten